31 maj

Din ansökan

Läs noga igenom detaljerna nedan för varje stiftelse. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor som du inte kan finna svar på.

OLLIE & ELOF ERICSSONS STIFTELSE
FÖR VETENSKAPLIG FORSKNING

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet.

OLLIE & ELOF ERICSSONS STIFTELSE
FÖR VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

Den välgörande stiftelsen grundades 1961, och har till syfte att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja utbildning.