31 maj

OLLIE & ELOF ERICSSONS STIFTELSE

FÖR VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

Ansökan skall minst innehålla förljande:

  • En beskrivning av den verksamhet som bedrivs.
  • En beskrivning av vad ansökta medel avses användas till.
  • En ekonomisk redogörelse såsom årsbokslut eller liknande.