31 maj

OLLIE & ELOF ERICSSONS STIFTELSE

FÖR VETENSKAPLIG FORSKNING

Ansökans utformning:

Ansökan insändes i två ex och skall innehålla forskningsplan
(max 5 sidor, inklusive sammanfattning), budget inklusive erhållna resp. sökta anslag, meritförteckning inkl. publikationslista med fullständiga referenser.