31 maj

För forskning och välgörenhet i mer än 50 år

Ollie och Elof Ericssons stiftelser lämnar bidrag till vetenskaplig forskning och välgörande ändamål.

OLLIE & ELOF ERICSSONS STIFTELSE
FÖR VETENSKAPLIG FORSKNING

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet.

OLLIE & ELOF ERICSSONS STIFTELSE
FÖR VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

Den välgörande stiftelsen grundades 1961, och har till syfte att genom bidrag utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja utbildning.

Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Välgörande Ändamål grundades 1961. Stiftelsens syfte är att ge bidrag till välgörande ändamål genom att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar. Den välgörande stiftelsen ger även bidrag för att stötta uppfostran av barn samt stödja utbildning för barn i behov av extrahjälp. Beloppen som den välgörande stiftelsen delar ut är normalt på mellan 5 000- 20 000 kronor.

Sök ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning och välgörande ändamål

Ollie och Elof Ericssons stiftelser lämnar bidrag till vetenskaplig forskning och sociala ändamål.

Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning grundades 1958 av Elof Ericsson och hans hustru Ollie. Stiftelsen värnar om vetenskaplig forskning och stiftelsens ändamål är i första hand att främja teknisk, ekonomisk och medicinsk forskning. Stiftelsen vänder sig främst till unga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet. Storleken på de bidrag som den vetenskapliga stiftelsen delar ut ligger vanligtvis på mellan 50 000- 200 000 kronor. Varmt välkommen att söka ekonomiskt stöd från Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning.

När kan ni söka ekonomiskt stöd?

Sista anmälningsdag för att söka bidrag från stiftelsen är 31:a maj. Ansökningar som inte är oss tillhanda senast detta datum kan tyvärr inte behandlas. Bidrag från Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Välgörande Ändamål samt Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning ges endast till organisationer, inte till privatpersoner.

Senaste nytt

I forskningens tjänst i över 50 år.

Ollie och Elof Ericssons stiftelse har under 10 års tid generöst bidragit till att jag kunnat bedriva forskning om hur antikroppar reglerar immunsvaret. Vi tror