I forskningens tjänst i över 50 år.

Ollie och Elof Ericssons stiftelse har under 10 års tid generöst bidragit till att jag kunnat bedriva forskning om hur antikroppar reglerar immunsvaret. Vi tror att kartläggning av mekanismerna bakom detta fenomen skulle medföra bättre förståelse av autoimmuna och allergiska sjukdomar och denna kunskap kanske också skulle kunna användas for att förstärka eller hämma immunsvaret […]

I forskningens tjänst i över 50 år. Läs mer »